İşçinin, mesai saatlerinde iş yeri bilgisayarını şahsi işleri için kullanılması ve yaptığı işle ilgisi olmayan sosyal medya sitelerine girmesi, işverenin güvenini kötüye kullanma mahiyetindedir ve haklı fesih sebebidir.

T.C. Yargıtay 22. Hukuk DairesiEsas: 2017/21400Karar: 2019/6668K.T.: 26.03.2019 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR Davacı İsteminin Özeti : Davacı vekili dava dava dilekçesinde özetle; müvekkili davacının davalı işyerinde kalite […]

Devamını oku