Evin bahçesine taktırılan kameralar ile yan komşu bahçesini izlemek, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturur.

T.C. Yargıtay 12. Ceza DairesiEsas: 2013/29575Karar: 2014/14707K.T.: 16.6.2014 DAVA : Kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: KARAR : 5237 sayılı TCK’nın 135. maddesinde düzenlenen “Kişisel verilerin kaydedilmesi” suçunun oluşabilmesi için, belirli veya belirlenebilir bir kişiye ait her türlü bilginin, hukuka aykırı olarak kaydedilmesi gerekmekte olup, suçun maddi konusunu oluşturan “kişisel veri” […]

Devamını oku

Evlilik sebebiyle işyerinden ayrılan kişi kıdem tazminatına hak kazanır.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2017/12946Karar: 2019/22061K.T.: 10.12.2019 DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : A-) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirkete ait hastanede tıbbi sekreter olarak çalıştığını, […]

Devamını oku