Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Kira sözleşmesinde, bir aylık kira bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki aylardaki kira bedellerinin de istenilebilir hale geleceğine ilişkin yapılan düzenlemeler geçersizdir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2021/11424Karar: 2021/11117K.T.: 07.12.2021 ÖZET: Müşterek kefaleti düzenleyen TBK’nın 586. maddesi ile kefalette şekil şartını düzenleyen TBK’nın 583. maddesi hükümlerine göre kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe kefalet geçerli olmaz. Somut olayda taraflar arasında 10.12.2012 başlangıç tarihli üç yıl süreli kira sözleşmesi imzalandığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Ancak sözleşmede borçlu T…. B….’ın […]

Devamını oku