Sözleşmesi devam ederken işçiden alınmış olan makbuz ve ibranamede ödenmediği belirtilen kıdem tazminatının; banka kaydı veya benzeri ödeme belgesi işe ispatı gerekir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2016/9899Karar: 2019/21877K.T.: 09.12.2019 Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: A) Davacı İsteminin Özeti:Davacı vekili; davacının, davalı şirketin preshane bölümünde 29/08/2013 tarihinden, iş akdinin feshedildiği 07/04/2015 tarihine […]

Devamını oku