Babalığın tespiti davasında test yaptırmaktan kaçınan davalı hakkında TMK m. 284/2 uyarınca sonucun onun aleyhine doğmuş olduğu kabul edilmesi hatalı olup HMK m. 292 hükmüne göre davalı hakkında gerektiğinde tüm zor kullanma tedbirlerinin uygulanması suretiyle alınacak rapor doğrultusunda bir karar verilmesi gerekir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2022/33Karar: 2023/377K.T.: 26.04.2023 MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki babalığın tespiti davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; … Anadolu 17. Aile Mahkemesince bozma kararına uyularak yapılan yargılama sonunda verilen davanın kabulüne ilişkin karar Yargıtay 8. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. […]

Devamını oku

Kadının boşanma kararından sonra ancak kesinleşmeden önce başka bir erkek ile birlikte yaşamaya başlaması sadakat yükümlülüğüne aykırı olup, manevi tazminat ödenmesini gerektirir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1473Karar: 2018/1824K.T.: 04.12.2018 ÖZET: Uyuşmazlık, somut olayda tarafların boşanmasına ilişkin karar tarihinden sonraki ve bu kararın kesinleşme tarihinden önceki bir dönemde bir başkası ile birlikte yaşamaya başlayan davalı-karşı davacının bu eylemi nedeniyle davacı-karşı davalının manevi tazminat isteminde bulunup bulunamayacağı noktasında toplanmaktadır. Eşler arasındaki sadakat yükümlülüğü, evliliğin kurulmasıyla başlayıp evlilik birliğinin herhangi bir nedenle […]

Devamını oku

Sevgilisi olduğu adamın karısına, aldatma videolarını gönderen kadının bu hareketi ; aşağılayıcı, küçük düşürücü nitelik taşıdığından ve kasten iletildiği anlaşıldığından aldatılan kadına manevi tazminat ödemesine hükmedilmelidir.

T.C. Yargıtay 4. Hukuk DairesiEsas: 2015/15032Karar: 2019/35K.T.: 14.01.2019 ÖZET: 29.04.2019 tarihinde www.haberturk.com’da “Sevgilisinin eşine video gönderen kadın için Yargıtay’dan flaş karar!” başlığıyla çıkan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. Kocasının sevgilisinin gönderdiği video ile çılgına dönen genç kadın, önce boşanma davası açtı, sonra tazminat istedi. Mahkemenin sevgiliden istenen tazminatı reddetmesiyle soluğu Yargıtay’da aldı. Yargıtay, aldatma videolarını aldatılan kadına gönderen […]

Devamını oku

Nafaka hükmüne uymamak suçunun(İİk md. 344) oluşabilmesi için şartlar; nafaka ödenmesinin kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanması, aylık nafakanın tahsili için icra takibine başlanılması, icra emrinin borçlu-sanığa tebliğ edilmiş olması, borçlunun ilamda yazılı ödeme koşullarına uymaması, aylık nafakaya hükmedilmesi halinde icra emrinin tebliği ile şikayet tarihi arasında işlemiş en az bir aylık cari nafaka borcunun bulunması, borçlu-sanık tarafından nafakanın kaldırılması veya azaltılması hususunda açılmış bir davanın bulunmaması dava açılmış ise sonuçlanmış olması, şikayet hakkının suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren 3 ay ve her halde işlenmesinden itibaren 1 yıl içinde kullanılması gerekir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2020/9399Karar: 2021/1570K.T.: 16.02.2021 Nafaka hükümlerine uymamak suçundan sanık…’in, 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca 3 aya kadar tazyik hapsi ile cezalandırılmasına dair … 2. İcra Ceza Mahkemesinin 25/02/2020 tarihli ve 2019/185 esas, 2020/74 sayılı kararına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin mercii … 1. İcra Ceza Mahkemesinin 20/07/2020 tarihli ve 2020/18 […]

Devamını oku

Temelinde boşanma protokolü olan ve uyuşmazlığın aile hukukundan kaynaklandığı tapu iptal ve tescil davalarında görevli mahkeme aile mahkemesidir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2015/16924Karar: 2016/558K.T.: 13.01.2016 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Tarafların 03.03.2010 tarihinde kesinleşen ilamla Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşandıkları, taraflar arasında görülen anlaşmalı boşanma davasında imzalanan ve hakim tarafından onaylanan protokol ile, davacı […]

Devamını oku

Evlilikten sonra kadın, kocasının soyadını kullanmak zorunda değildir. Anayasa Mahkemesi, evlilikte kadının erkeğin soyadını alacağını belirten Türk Medeni Kanunun 187.maddesinin 1. cümlesini eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal etti. Artık kadınlar evlilikte kendi soyadını kullanabilecek. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

T.C. Anayasa MahkemesiEsas: 2022/155Karar: 2023/38K.T.: 22/2/2023 Evlilikten sonra kadın, kocasının soyadını kullanmak zorunda değildir. Anayasa Mahkemesi, evlilikte kadının erkeğin soyadını alacağını belirten Türk Medeni Kanunun 187.maddesinin 1. cümlesini eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal etti. Artık kadınlar evlilikte kendi soyadını kullanabilecek. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Kararın tam metnini okumak için tıklayınız.

Devamını oku

Boşanma davasında, erkeğin başka kadınlarla görüştüğü iddiasına dayanıldığında, telefon numarası kayıtlarının bilirkişi marifeti ile dökümü yaptırılarak sıklıkla görüşme yaptığı numaralar var ise bu numaraların kimlere ait olduğunun araştırılması gerekir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2022/4324Karar: 2022/5824K.T.: 14.06.2022 ÖZET: Davada, davalı-davacı kadın dilekçelerinde, davacı-davalı erkeğin başka kadınlarla telefonda görüştüğü vakıasına dayanmış olup, mahkemece getirtilen erkeğe ait telefon numarası kayıtları üzerinden herhangi bir inceleme yapılmamıştır. Hal böyle olunca, cd olarak getirtilen telefon numarası kayıtlarının bilirkişi marifeti ile dökümü yaptırılarak taraflara tebliğ edilmesi ve sıklıkla görüşme yaptığı numaralar var ise […]

Devamını oku

Aile kurma maksadı olmayıp sadece borçlarını ödetmek amacıyla evlenen kadın kusurludur.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2022/2863Karar: 2022/4926K.T.: 26.05.2022 MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından reddedilen asıl boşanma davasının tamamı yönünden; davalı-karşı davacı erkek tarafından ise reddedilen karşı boşanma davasının […]

Devamını oku

Erkeğin, kadına hitaben “başkalarının karısı gibi güzel değilsin, eş ve çocuk her zaman bulunur. anne baba bulunmaz” sözleri kadının kişilik haklarına bizzat saldırı niteliğinde olup manevî tazminata hükmedilmesini gerektirir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2016/1691Karar: 2017/7087K.T.: 08.06.2017 ÖZET: 17.12.2017 tarihinde http://www.sozcu.com.tr’de; ” Yargıtay’dan emsal karar: Eşine çirkin diyen yandı. Yargıtay eşine sürekli “çirkin karı, güzel de değilsin, zengin de değilsin” diyen kocanın bu sözlerinin eşinin kişilik haklarına saldırı anlamına geldiğine hükmetti. Yüksek mahkeme, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkeğin eylemleri kadının kişilik haklarına saldırı teşkil edecek mahiyette olup, […]

Devamını oku

Velayet kendisine bırakılmamış olan eşin fiilen çocuğa bakması durumunda nafakaya hükmedileceğine ilişkin bir düzenleme de mevcut olmadığına göre dava tarihinden itibaren iştirak nafakasına hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1899Karar: 2018/1052K.T.: 09.05.2018 ÖZET: Asıl dava, velayetin değiştirilmesi ve çocuk için iştirak nafakasına hükmedilmesi, birleşen dava ise çocuk yararına davalı anneye ödenen iştirak nafakasının kaldırılması istemine ilişkindir. Uyuşmazlık; velayeti anneden alınıp davacı babaya verilen müşterek çocuk yararına iştirak nafakasına dava tarihinden mi, yoksa velayetin değiştirilmesine konu kararın kesinleşme tarihinden itibaren mi hükmedilmesi gerektiği […]

Devamını oku