Erkeğin aşırı cimri davranmak suretiyle eşine ekonomik şiddet uyguladığı, bu nedenle boşanmaya sebebiyet veren olaylarda erkeğin kadına nazaran daha ağır kusurlu olduğu kabul edilmelidir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2018/6942Karar: 2018/13653K.T.: 28.11.2018 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma-Ziynet Alacağı Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı kadın tarafından, kusur belirlemesi, reddedilen tazminat talepleri ile nafakanın miktarı yönünden; davalı-davacı erkek tarafından ise, kusur belirlemesi, reddedilen tazminat talepleri, yoksulluk nafakası ve kadının […]

Devamını oku

Her ne kadar anlaşmalı olarak boşanmış olsalar da, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarında değişiklik meydana gelmesi durumunda, nafaka artırımı talep edilebilir.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2019/4836Karar: 2019/8858Tarih: 06.11.2019 MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİ Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde görülen iştirak nafakasının artırılması davasının kısmen kabulüne dair verilen karar hakkında bölge adliye mahkemesi tarafından yapılan istinaf incelemesi sonucunda, taraf vekillerinin istinaf başvurusunun kabulü ile kararın kaldırılarak davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen kararın süresi içerisinde […]

Devamını oku

İstinaf aşamasında çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına çevrilebilir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas:  2021/4052Karar: 2021/6876K.T.: 05.10.2021 MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm taraflarca reddedilen davaları ve ferileri yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 05.10.2021 […]

Devamını oku

Tarihi belli olmayan hakaret ve tehdit iddiaları boşanma davasında hükme esas alınamaz.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2020/4873Karar: 2020/5755K.T.: 16.11.2020 MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sonunda; ilk derece mahkemesince […]

Devamını oku

Evlilik birliği içerisinde ödenen bireysel emeklilik primleri, boşanma halinde mal paylaşımına konu edilir.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk DairesiEsas: 2016/5647Karar: 2016/6710Tarih: 13.04.2016 BİREYSEL EMEKLİLİK EŞLER ARASINDA MAL REJİMİNİN TASFİYESİ ÖZET:Bireysel emeklilik sisteminde biriken iştira bedelinin mal rejiminin sona erdiği tarihte belirlenmesi mümkün olduğu gibi sistemden çıkılmasını yasaklayan herhangi bir yasal düzenlemenin de bulunmadığı, mal rejiminin sona erdiği tarih itibariyle davalı eşin sistemden ayrılması halimde ödenebilecek iştira bedelinin ilgili sigorta şirketinden sorularak tespiti […]

Devamını oku

Yargısal kesin süreyle sadece taraflar değil hakim de bağlıdır. Zira kesin süreye ilişkin ara kararının verilmesiyle karşı taraf lehine usulü kazanılmış hak doğmaktadır; dolayısıyla hakimin bu tür bir ara kararından dönmesi hukuken geçersizdir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2010/221Karar: 2010/241Tarih: 28.04.2010 BOŞANMA KESİN SÜRE ÖZET: Yargısal kesin süreyle sadece taraflar değil hakim de bağlıdır. Zira kesin süreye ilişkin ara kararının verilmesiyle karşı taraf lehine usulü kazanılmış hak doğmaktadır; dolayısıyla hakimin bu tür bir ara kararından dönmesi hukuken geçersizdir.Yargısal uygulamada kesin süre tayininde; kesin süre amacına uygun olarak kullanılmalı; kesin süre yeterli […]

Devamını oku

Yoksulluk nafakası yükümlüsünün çalışmasına bedensel veya ruhsal bir engeli bulunmadığı sürece, düzenli bir gelirinin bulunmaması onu yoksulluk nafakası yükümlülüğünden kurtarmaz.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2021/6633Karar: 2021/8179Tarih: 04.11.2021 YARGITAY’DAN EMSAL NAFAKA KARAR: ERKEK CEZAEVİNE GİRSE DE DEVAM EDECEK ERKEĞİN CEZAEVİNDE TUTUKLU VEYA HÜKÜMLÜ OLMASI YOKSULLUK NAFAKASI İLE SORUMLU TUTULMASINI ENGELLEMEZ BOŞANMA YOKSULLUK NAFAKASI ÖZET: 21.03.2022 tarihinde www.yenicaggazetesi.com.tr’de “Yargıtay’dan emsal nafaka karar: Erkek cezaevine girse de devam edecek” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararı. Bir boşanma davasının temyiz […]

Devamını oku

İdrak çağındaki çocuğun beyanının esas alınmamasını gerektirir somut bir delilin bulunmadığı gözetildiğinde gerek uzman karşısında gerekse duruşmada alınan beyanında babası ile kalmak isteyen çocuğun velayeti babaya verilmelidir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2021/9109Karar: 2021/8993Tarih: 01.12.2021 BOŞANMA BOŞANMA VE FERİLERİNE HÜKMEDİLMESİ TALEBİ ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI VELAYET SOSYAL İNCELEME RAPORU ÖZET: Somut olayda; ilk derece mahkemesince bozma sonrası aldırılan sosyal inceleme raporunda, ortak çocuğun, uzmana babası ile kalmak istediğini beyan ettiği, her iki ebeveynine yönelik olumlu duygularının olduğu, anne ile ilgili anlatımlarının ise sınırlı olup bu yönde […]

Devamını oku

Boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata karar verilemez.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2021/3848Karar: 2021/5053Tarih: 21.06.2021 YOKSULLUK NAFAKASI NAFAKA YÜKÜMLÜSÜNÜN KUSURU ARANMAZ ÖZETBoşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. (TMK m.175) Toplanan delillerle, boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının daha ağır kusurlu olmadığı, her hangi bir geliri ve […]

Devamını oku

Sadece boşanma davasında ki iddiaları kanıtlamak için yapılan ses kaydı suç teşkil etmez.

T.C. Yargıtay 12. Ceza DairesiEsas: 2018/8075Karar: 2019/1860Tarih: 13.02.2019 ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU ÖZET: Sanığın, baldızı olan katılan ile yapmış olduğu yüz yüze konuşmayı kaydedip, eşine karşı açmış olduğu boşanma davasına delil olarak sunması eyleminde, boşanma davasındaki iddialarını ispatlama amacı taşıyan eyleminde hukuka aykırı olarak hareket etme bilinciyle davranmadığı anlaşılmıştır ancak sanığın, içeriğinde eşi ile olan aile yaşantısına […]

Devamını oku