Her ne kadar anlaşmalı olarak boşanmış olsalar da, tarafların sosyal ve ekonomik durumlarında değişiklik meydana gelmesi durumunda, nafaka artırımı talep edilebilir.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2019/4836Karar: 2019/8858Tarih: 06.11.2019 MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİ Taraflar arasında ilk derece mahkemesinde görülen iştirak nafakasının artırılması davasının kısmen kabulüne dair verilen karar hakkında bölge adliye mahkemesi tarafından yapılan istinaf incelemesi sonucunda, taraf vekillerinin istinaf başvurusunun kabulü ile kararın kaldırılarak davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen kararın süresi içerisinde […]

Devamını oku

Tarihi belli olmayan hakaret ve tehdit iddiaları boşanma davasında hükme esas alınamaz.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2020/4873Karar: 2020/5755K.T.: 16.11.2020 MAHKEMESİ : İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: İlk derece mahkemesince yapılan yargılama sonunda; ilk derece mahkemesince […]

Devamını oku

Evlilik birliği içerisinde ödenen bireysel emeklilik primleri, boşanma halinde mal paylaşımına konu edilir.

T.C. Yargıtay 8. Hukuk DairesiEsas: 2016/5647Karar: 2016/6710Tarih: 13.04.2016 BİREYSEL EMEKLİLİK EŞLER ARASINDA MAL REJİMİNİN TASFİYESİ ÖZET:Bireysel emeklilik sisteminde biriken iştira bedelinin mal rejiminin sona erdiği tarihte belirlenmesi mümkün olduğu gibi sistemden çıkılmasını yasaklayan herhangi bir yasal düzenlemenin de bulunmadığı, mal rejiminin sona erdiği tarih itibariyle davalı eşin sistemden ayrılması halimde ödenebilecek iştira bedelinin ilgili sigorta şirketinden sorularak tespiti […]

Devamını oku

Yargısal kesin süreyle sadece taraflar değil hakim de bağlıdır. Zira kesin süreye ilişkin ara kararının verilmesiyle karşı taraf lehine usulü kazanılmış hak doğmaktadır; dolayısıyla hakimin bu tür bir ara kararından dönmesi hukuken geçersizdir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2010/221Karar: 2010/241Tarih: 28.04.2010 BOŞANMA KESİN SÜRE ÖZET: Yargısal kesin süreyle sadece taraflar değil hakim de bağlıdır. Zira kesin süreye ilişkin ara kararının verilmesiyle karşı taraf lehine usulü kazanılmış hak doğmaktadır; dolayısıyla hakimin bu tür bir ara kararından dönmesi hukuken geçersizdir.Yargısal uygulamada kesin süre tayininde; kesin süre amacına uygun olarak kullanılmalı; kesin süre yeterli […]

Devamını oku

Yoksulluk nafakası yükümlüsünün çalışmasına bedensel veya ruhsal bir engeli bulunmadığı sürece, düzenli bir gelirinin bulunmaması onu yoksulluk nafakası yükümlülüğünden kurtarmaz.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2021/6633Karar: 2021/8179Tarih: 04.11.2021 YARGITAY’DAN EMSAL NAFAKA KARAR: ERKEK CEZAEVİNE GİRSE DE DEVAM EDECEK ERKEĞİN CEZAEVİNDE TUTUKLU VEYA HÜKÜMLÜ OLMASI YOKSULLUK NAFAKASI İLE SORUMLU TUTULMASINI ENGELLEMEZ BOŞANMA YOKSULLUK NAFAKASI ÖZET: 21.03.2022 tarihinde www.yenicaggazetesi.com.tr’de “Yargıtay’dan emsal nafaka karar: Erkek cezaevine girse de devam edecek” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararı. Bir boşanma davasının temyiz […]

Devamını oku

İdrak çağındaki çocuğun beyanının esas alınmamasını gerektirir somut bir delilin bulunmadığı gözetildiğinde gerek uzman karşısında gerekse duruşmada alınan beyanında babası ile kalmak isteyen çocuğun velayeti babaya verilmelidir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2021/9109Karar: 2021/8993Tarih: 01.12.2021 BOŞANMA BOŞANMA VE FERİLERİNE HÜKMEDİLMESİ TALEBİ ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI VELAYET SOSYAL İNCELEME RAPORU ÖZET: Somut olayda; ilk derece mahkemesince bozma sonrası aldırılan sosyal inceleme raporunda, ortak çocuğun, uzmana babası ile kalmak istediğini beyan ettiği, her iki ebeveynine yönelik olumlu duygularının olduğu, anne ile ilgili anlatımlarının ise sınırlı olup bu yönde […]

Devamını oku

Boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata karar verilemez.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2021/3848Karar: 2021/5053Tarih: 21.06.2021 YOKSULLUK NAFAKASI NAFAKA YÜKÜMLÜSÜNÜN KUSURU ARANMAZ ÖZETBoşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. (TMK m.175) Toplanan delillerle, boşanmaya sebep olan olaylarda davalı kadının daha ağır kusurlu olmadığı, her hangi bir geliri ve […]

Devamını oku

Sadece boşanma davasında ki iddiaları kanıtlamak için yapılan ses kaydı suç teşkil etmez.

T.C. Yargıtay 12. Ceza DairesiEsas: 2018/8075Karar: 2019/1860Tarih: 13.02.2019 ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU ÖZET: Sanığın, baldızı olan katılan ile yapmış olduğu yüz yüze konuşmayı kaydedip, eşine karşı açmış olduğu boşanma davasına delil olarak sunması eyleminde, boşanma davasındaki iddialarını ispatlama amacı taşıyan eyleminde hukuka aykırı olarak hareket etme bilinciyle davranmadığı anlaşılmıştır ancak sanığın, içeriğinde eşi ile olan aile yaşantısına […]

Devamını oku

Düğünde erkeğe takılan ve kadına özgü olmayan takılar Erkeğe Aittir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1040Karar: 2020/240Tarih: 04.03.2020 ZİYNET EŞYASI KİŞİSEL MAL İKRAR İSPAT YÜKÜ DÜĞÜNDE ERKEĞE TAKILAN BİLEZİKLER KADINA ÖZGÜ ZİYNET EŞYASIDIR. ÖZET: 07.09.2020 tarihinde www.hurriyet.com.tr’de “Yargıtay’dan emsal karar… Düğün takısı kimin hakkı?” başlığıyla yayınlanan Yargıtay Hukuk Genel Kurul kararı. Kurul, “Düğünde kadına takılan her türlü ekonomik değeri olan şey kadına ait” içtihadını değiştirdi mi? Artık düğünde […]

Devamını oku

Boşanma davasında vefat eden tarafın mirasçılarının davaya devam etmesi halinde, mirasçılar murislerin sağlığında ileri sürmediği iddiaları dava sebebi yapamazlar. Mirasçılar murislerin davadaki beyanlarıyla bağlıdırlar.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2020/1438Karar: 2020/2226Tarih: 16.03.2020 EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI BOŞANMA KUSUR İSPAT ÖZET: Davacı erkek tarafından, dilekçeler teatisi aşamasında usulünce ileri sürülmeyen ve dayanılmayan, kadının sadakatsiz olduğu vakıası, mirasçılar tarafından öne sürülemeyeceğine göre, davalı kadına kusur olarak yüklenemez. Ayrıca davalı kadının, murise kötü muamalede bulunduğu vakıasına ilişkin tanık beyanı ise soyut beyan niteliğinde olup, bu […]

Devamını oku