Resmi Gazete’de Bugün (26.05.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği –– Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Erciyes Üniversitesi Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (24.05.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği –– İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (23.05.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Arıcılık Yönetmeliği TEBLİĞLER –– Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41) –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/15) İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (22.05.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI –– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı YÖNETMELİKLER –– Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği (Karar Sayısı: 8510) –– Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği –– Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği –– Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (21.05.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Romanya’nın Kimlik Kartı Hamili Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Her 180 Gün İçinde Azami 90 Gün İkamet Süreli Turistik Amaçlı Seyahatlerinde ve Transit Geçişlerinde Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8473) –– Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesine Tahsis Edilen Sermayenin 420.000.000 TL’ye Çıkarılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8474) […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (20.05.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maden Makinaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (18.05.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/123, 124, 125, 126, 127, 128, 129) YÖNETMELİKLER –– Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Hizmet […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (17.05.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469, 8470, 8471, 8472) ATAMA KARARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2024/120) GENELGE –– Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi TEBLİĞLER –– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (16.05.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SEÇME KARARI –– Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Daire Başkanı Muhsin ŞENTÜRK’ün Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2024/119) YÖNETMELİKLER –– Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (15.05.2024)

YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR 7502 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansının Özbekistan Cumhuriyeti’ndeki Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 7503 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçla Mücadelede İş Birliği Konulu Anlaşma ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Suçla Mücadelede […]

Devamını oku