Dava şartı olarak uygulanan zorunlu arabuluculukta anlaşmama tutanağı tarihi temerrüt tarihidir. Bu tarih faiz başlangıcı olarak kabul edilmelidir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2023/8073Karar: 2023/10333K.T.: 04.07.2023 MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi SAYISI : 2022/5009 E., 2023/135 K. KARAR : İstinaf başvurusunun kabulü ile davanın kabulü İLK DERECE MAHKEMESİ : … 26. … Mahkemesi SAYISI : 2021/597 E., 2022/534 K. Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın kabulüne […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (04.12.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere YÖNETMELİKLER –– İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim ve […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (30.11.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere YÖNETMELİK –– İklim Değişikliği Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği –– Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 17/5/2023 Tarihli ve 2020/22207 Başvuru Numaralı Kararı […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (28.11.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Tarım ve Orman Uzmanlığı Yönetmeliği –– Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik –– Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Tarımsal Ürün Alımları ile Buna İlişkin Hizmet Alımları […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (23.11.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği –– Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (21.11.2023)

YASAMA BÖLÜMÜ KANUN 7473 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Cezayir’de Uluslararası Bir Türk Okulu Açılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ –– Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 155) –– Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (20.11.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (15.11.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Yıldız Teknik Üniversitesi Blokzincir ve Metaverse Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (14.11.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Yozgat İli Sınırları İçerisinde Bulunan S:201800545 Numaralı IV. Grup Maden (Linyit) İşletme Ruhsatlı Sahada, Ruhsata Konu Maden Üretimine Devam Edilebilmesi İçin İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7776) –– Silvan 1. Merhale Projesi (GAP) Kapsamındaki Kıbrıs Barajı […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (10.11.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞ –– Bitki Karantinası Tazminatı Desteklemesine Dair Tebliğ (No: 2023/40) KURUL KARARI –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2023 Tarihli ve […]

Devamını oku