Dava dilekçesinde talep edilmeyen ancak taraflar arasındaki iş akdinden kaynaklanan bir alacak kalemi var ise, talep artırım dilekçesiyle talep edilebilir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas:  2017/16723Karar: 2020/10789K.T.: 06.10.2020 DAVA DİLEKÇESİNDE TALEP EDİLMEYEN ANCAK İŞ AKTİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK TALEP ARTIRIM DİLEKÇESİ İLE TALEP SONUCUNUN ARTTIRILMASI BELİRSİZ ALACAK DAVASI HAFTA TATİLİ VE ULUSAL BAYRAM GENEL TATİL ÜCRETLERİ ÖZET: Somut uyuşmazlıkta, davacı tarafça belirsiz alacak davası açılmıştır. Ancak dairemiz tarafından daha önce verilen kararlarda hukuki yarar yokluğu sebebiyle dava şartı […]

Devamını oku

Miktar belirtilmeyen ihtarname; muhatabı temerrüde düşürecek nitelikte kabul edilmemektedir.

T.C. Yargıtay 15. Hukuk DairesiEsas: 2018/3653Karar: 2019/3744Tarih: 02.10.2019 MİKTAR BELİRTMEYEN İHTARNAME TEMERRÜDE DÜŞÜLMESİ BELİRSİZ ALACAK DAVASI KISMİ DAVA ÖZET: Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesinde yapımı kararlaştırılan bloklar dışında yapılan bloktan arsa sahibine düşecek pay karşılığı bedel ödenmesi istemine ilişkindir. Dava, dilekçede belirsiz alacak davası olarak adlandırılmış ise de; alacağın miktar ve değerinin tam ve kesin olarak belirlenmesi mümkün […]

Devamını oku