Erkeğin, eşinin maaşını alması ekonomik şiddet kapsamında kusurlu davranış olarak kabul edilir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2021/72Karar: 2021/1765K.T.: 01.03.2021 MAHKEMESİ : Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından, karşı davanın kabulü, kusur belirlemesi, tazminatların ve nafakaların miktarı yönünden; davalı-karşı davacı erkek […]

Devamını oku

Davanın tamamen veya kısmen kabulü halinde nisbi İstinaf/Temyiz harcı; davacıdan maktu, davalıdan nisbi alınır.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2018/ 14-29Karar: 2018 / 68K.T.: 24.01.2018 TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVA – TEMYİZ HARCINDA EKSİKLİK – TEMYİZ EDENİN NİSPİ KARAR HARCINI EKSİK YATIRDIĞI – EKSİK HARCIN TAMAMLATILMASI LÜZUMU – DOSYANIN MAHALLİNE GERİ ÇEVRİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Temyiz eden yatırması gereken nispi karar harcını eksik yatırmıştır. Bu nedenle eksik harcın tamamlatılması için mahkemece kanunda gösterilen […]

Devamını oku

İştirak nafakasının artırımı davasında; müşterek çocuğun spor, sanat vb. sosyal gelişimini etkileyecek faaliyetlerin de nafaka artırımında gözetilmesi gereklidir.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2017/9508Karar: 2017/10932 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİTaraflar arasındaki iştirak nafakasının artırımı davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K A […]

Devamını oku

Eski işvereninin işçiyi rahatsız etme ve iş hayatını olumsuz etkilenme maksadıyla yeni işverene işçinin özlük dosyasının gönderilmesi, manevi tazminatı gerektirir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2014/37215Karar: 2016/9418K.T.: 14.4.2016 • DAVACININ ÖNCEKİ İŞYERİNDEKİ ÖZLÜK DOSYASININ YENİ İŞVERENE GÖNDERİLMESİ NEDENİYLE KİŞİLİK HAKLARI ZARAR GÖRDÜĞÜNDEN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İnsan Kaynakları Müdürünün Dava Konusu Dosyayı Kendiliğinden Yeni İşverene Gönderildiği Yönünde Beyanı – Özel Bilgelerin Korunması Gereği/Davanın Kabulü ) • İŞÇİ HAKKINDAKİ ÖZLÜK DOSYASINDAKİ ÖZEL BİLGİLERİN KORUNMASI GEREKTİĞİ ( Gizli Kalmasında İşçinin […]

Devamını oku

Eşlerden birine miras olarak kalan mal ya da para ortak hesaba yatırılmış olsa bile kişisel mal niteliğindedir, boşanmada mal paylaşımına dahil edilmez.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2020/10206Karar: 2020/6900K.T.: 23.11.2020 DAVA : Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı ve davalı(katılma yoluyla) tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: KARAR : Davacı, davalı ile 1984 yılında evlendiğini ve Bursa 4. Aile […]

Devamını oku

Hamileliği sebebiyle iş akdi feshedilen kadın işçi ayrımcılık tazminatına hak kazanır.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2016/1423Karar: 2019/11167K.T.: 15.5.2019 • EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE AYRIMCILIK TAZMİNATI ( Davacının Hastane Yazısı İle Hamileliğini Davalı İşverenliğe Bildirdiği Ardından Davacının Yöneticisi Tarafından Davacıdan Verim Alınamadığı Gerekçesiyle Kendisiyle Çalışmak İstenmediğinin Bildirildiği ve İş Sözleşmesinin Feshedildiği/Davacı İşçinin İşyerinde Olumsuzluklara Neden Olan Bir Çalışmasının Bulunmadığı Aksine Yaptığı Çalışmaların Yöneticisi Tarafından Takdir Edildiği – Davacının […]

Devamını oku

Kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde evlilik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanabilecek şekilde iş akdini feshedebilir. İşverenin feshi kabul etmesi gerekmez. Bu hak sadece kadın işçiye tanınmıştır.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2014/17600Karar: 2015/30741K.T.: 2.11.2015 • EVLİLİK NEDENİYLE FESİH ( Kıdem Tazminatı İstemi – Davacı Evlenme Tarihinden İtibaren 1 Yıl İçerisinde Davalı İşverene Evlilik Nedeniyle Ayrılmayı İfade Eder Dilekçesi Sunması Evlenme Nedenine Dayalı Fesih Hakkı Kullanılması Olarak Kabul Edileceği/Mahkemece İstemin Reddinin Hatalı Olduğu ) • KADIN İŞÇİNİN EVLİLİK SEBEBİYLE FESİH HAKKI ( Bu Hak Sadece […]

Devamını oku

Boşanma hükmüne esas alınan aldatma eylemi, hukuka aykırı olarak elde edilmiş deliller ile ispat edilemez.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2020/2359Karar: 2020/3302K.T.: 24.6.2020 DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-karşı davacı erkeğin aşağıdaki bentlerin kapsamı […]

Devamını oku