Soybağının tespiti için yapılacak incelemede işin önemine binaen kan veya doku alınmasına katlanma zorunluluğu getirilmiştir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1927Karar: 2018/1471K.T.: 18.10.2018 MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki “babalığın hükmen tespiti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara 6. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 11.04.2013 tarihli ve 2010/666 E., 2013/421 K. sayılı karar davalı … vekili tarafından temyiz edilmekle Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 07.04.2014 tarihli ve 2013/19771 E., 2014/6271 K. sayılı kararı […]

Devamını oku

Kadının, erkeğin telefonundaki SKYPE isimli uygulamadan, başka kadınlarla yapmış olduğu cinsel içerikli yazışmaların erkeğin haberi olmaksızın, onun bilgisi ve rızası dışında sırf delil oluşturmak maksatlı olarak ekran görüntülerini alması hukuka aykırı değildir. Usulüne uygun olarak elde edilen ve dosyaya sunulan bu delil, hükme esas alınmalıdır.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2021/ 478Karar: 2021 / 1604K.T.: 23.02.2021 BOŞANMA DAVASI – SKYPE İSİMLİ SOHBET VE İLETİŞİM UYGULAMASI ÜZERİNDEN BAŞKA KADINLARLA YAPILAN YAZIŞMALARIN EKRAN GÖRÜNTÜLERİNİN SUNULMASI – DELİLİN HÜKME ESAS ALINMASINDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI – HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Dava, kadın tarafından açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma davasıdır. Davacı kadın tarafından, davalı erkeğin telefonundaki […]

Devamını oku

Önceden affedilmiş veya hoşgörüyle karşılanmış olaylara dayanılarak boşanma davası açılamaz.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2012/2126Karar: 2012/2607K.T.: 14.02.2012 BOŞANMA DAVASI – BOŞANMAYA NEDEN OLAN OLAYLARDA DAVACI VE DAVALININ EŞİT KUSURLU OLDUĞU – EŞİT KUSURLU DAVACI İÇİN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU – DAVACI KADININ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN REDDİ GEREKTİĞİ ÖZET: Boşanmaya neden olan olaylarda davacı ve davalının eşit kusurlu olduğu gerçekleştiğine göre eşit kusurlu […]

Devamını oku

Erkeğin, eşinin maaşını alması ekonomik şiddet kapsamında kusurlu davranış olarak kabul edilir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2021/72Karar: 2021/1765K.T.: 01.03.2021 MAHKEMESİ : Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından, karşı davanın kabulü, kusur belirlemesi, tazminatların ve nafakaların miktarı yönünden; davalı-karşı davacı erkek […]

Devamını oku

Davanın tamamen veya kısmen kabulü halinde nisbi İstinaf/Temyiz harcı; davacıdan maktu, davalıdan nisbi alınır.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2018/ 14-29Karar: 2018 / 68K.T.: 24.01.2018 TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVA – TEMYİZ HARCINDA EKSİKLİK – TEMYİZ EDENİN NİSPİ KARAR HARCINI EKSİK YATIRDIĞI – EKSİK HARCIN TAMAMLATILMASI LÜZUMU – DOSYANIN MAHALLİNE GERİ ÇEVRİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Temyiz eden yatırması gereken nispi karar harcını eksik yatırmıştır. Bu nedenle eksik harcın tamamlatılması için mahkemece kanunda gösterilen […]

Devamını oku

İştirak nafakasının artırımı davasında; müşterek çocuğun spor, sanat vb. sosyal gelişimini etkileyecek faaliyetlerin de nafaka artırımında gözetilmesi gereklidir.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2017/9508Karar: 2017/10932 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİTaraflar arasındaki iştirak nafakasının artırımı davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K A […]

Devamını oku