Hamileliği sebebiyle iş akdi feshedilen kadın işçi ayrımcılık tazminatına hak kazanır.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2016/1423Karar: 2019/11167K.T.: 15.5.2019 • EŞİT DAVRANMA İLKESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE AYRIMCILIK TAZMİNATI ( Davacının Hastane Yazısı İle Hamileliğini Davalı İşverenliğe Bildirdiği Ardından Davacının Yöneticisi Tarafından Davacıdan Verim Alınamadığı Gerekçesiyle Kendisiyle Çalışmak İstenmediğinin Bildirildiği ve İş Sözleşmesinin Feshedildiği/Davacı İşçinin İşyerinde Olumsuzluklara Neden Olan Bir Çalışmasının Bulunmadığı Aksine Yaptığı Çalışmaların Yöneticisi Tarafından Takdir Edildiği – Davacının […]

Devamını oku

Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma istemi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2020/3841, K. 2020/6743, T. 22.12.2020 • EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA İSTEMİ ( Mahkemece Verilen İkinci Kararda Davacı-Davalı Kadına Aile Ekonomik Yönden Zor Bir Dönem Geçirirken Lüks Sayılabilecek Harcamalar Yapma Vakıası Kusur Olarak Yüklenilmişse de İlk Kararda Bu Vakıanın Kadına Kusur Olarak Yüklenmediği ve Kararın Erkek Tarafından Temyiz Edilmemesi Sebebi ile […]

Devamını oku

Karşılıklı boşanma davası, davanın konusuz kalması, çocuğun reşit olmasının nafakaya etkisi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2020/4180, K. 2020/6836, T. 23.12.2020 • KARŞILIKLI BOŞANMA DAVASI ( Davacı-Karşı Davalı Kadın Yararına Boşanma Hükmünün Kesinleştiği Tarihe Kadar Tedbir Nafakası Boşanma Hükmünün Kesinleştiği Bu Tarihten İtibaren de Yoksulluk Nafakasına Hükmolunması Gerektiği Gözetilmeden Kadın Yararına Hükmolunan Tedbir ve Yoksulluk Nafakaları Yönünden İnfazda Tereddüt Oluşturacak Şekilde Hüküm Tesis Edilmesinin Bozmayı Gerektirdiği ) • DAVANIN KONUSUZ KALMASI […]

Devamını oku

Boşanma ve Fer’ileri İstemi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2020/6568, K. 2021/1134, T. 10.2.2021 • BOŞANMA VE FER’İLERİ İSTEMİ ( Olayda Tarafların Tespit Edilen Ekonomik Ve Sosyal Durumları Boşanmaya Yol Açan Olaylardaki Kusur Dereceleri Paranın Alım Gücü Kişilik Haklarına Yapılan Saldırı ile İhlâl Edilen Mevcut ve Beklenen Menfaat Dikkate Alındığında Davacı-Davalı Kadın Yararına Takdir Edilen Maddi ve Manevi Tazminat Miktarının Az Olduğu […]

Devamını oku