Fotokopi üzerinden imza incelemesi yapılamaz.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2016/16016Karar: 2017/8361K.T.: 30.05.2017 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü : Alacaklı tarafından çeke dayalı […]

Devamını oku