Araçtaki değer kaybının varlığının ve miktarının belirlenebilmesi ancak yargılama sırasında delillerin toplanıp değerlendirilmesinden, yani tahkikattan sonra mümkün olabileceğinden davacıdan, iddia ettiği zararı dava tarihi itibariyle miktar ve değerini tam ve kesin olarak bilmesi beklenemez. Dava açmada hukuki yarar da bulunduğundan, dava belirsiz alacak davası şeklinde açılabilir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1099Karar: 2019/460K.T.: 16.04.2019 MADDİ TAZMİNAT DAVASI BELİRSİZ ALACAK DAVASI HUKUKİ YARAR TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ DEĞER KAYBI MİKTARININ TESPİTİ ÖZET: Dava, trafik kazasından kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Somut olay bakımından davacının belirsiz tazminat alacağı davasına konu ettiği; aracında oluşan değer kaybının varlığının ve miktarının belirlenebilmesi, ancak yargılama sırasında delilerin toplanıp değerlendirilmesinden yani […]

Devamını oku