Covid-19 Pandemisi kapsamında tahsil edilmiş olan idari para cezalarının iade edilmemesini öngören kuralı iptal etti. 24.05.2023 tarihinden itibaren pandemi süresince ödenmiş olan idari para cezalarının iadeleri alınabilecektir.

T.C. Anayasa MahkemesiEsas: 2023/44Karar: 2023/71K.T.: 05.04.2023 ÖZET: 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan “…tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez.” ibaresinin Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebidir. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: İzmir 4. […]

Devamını oku

İdari para cezasının iptaline ilişkin dava kesinleşmeden tahsil işlemleri yapılamaz.

T.C. Yargıtay 19. Ceza DairesiEsas: 2019/1497Karar: 2020/8272 Tarih: 24.06.2020 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NA AYKIRI DAVRANMAK EYLEMİ İDARİ PARA CEZASI KANUN YARARINA BOZMA ÖZET: İdarî para cezalarının, 5326 sayılı Kanun’un 17/4. maddesine göre 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunacağı ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve […]

Devamını oku