Tapu kütüğüne tescil edilmiş olan bir ipoteğin, taşınmazın satışında düzenlenen resmi senette maddi hata sonucu gösterilmemesi TMK’nın 1007. mad. anlamında Devletin sorumluluğunu doğurmaz; çünkü TMK’nın 1020. mad. gereğince kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez.

T.C. Yargıtay 5. Hukuk DairesiEsas: 2021/8506Karar: 2022/9501K.T.: 26.05.2022 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasında görülen davanın yapılan yargılaması sonucunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davacı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: – K A R A R – Dava, tapu sicilinin tutulması […]

Devamını oku