Ücretin geç ve düzensiz ödenmesi, işçiye haklı nedenle fesih imkanı verir. Bu sebeple işten ayrılan kişi kıdem tazminatına hak kazanır.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2015/14314Karar: 2017/19361K.T.: 29.11.2017 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile izin ücreti, yemek parası, seyahat masrafı, ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, […]

Devamını oku

Davanın açılmasından sonra dava konusu alacak davacı tarafından devredilecek olursa, devralmış olan kişi davada davacı yerine geçer ve dava bu şekilde devam eder.

T.C. Yargıtay 21. Hukuk DairesiEsas: 2017/6087Karar: 2018/308K.T.: 22.01.2018 MAHKEMESİ …3. İş Mahkemesi K A R A R A)Davacı İstemi; Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin, davalıya ait işyerinde çalışmakta iken 16/03/2009 tarihinde geçirdiği iş kazası nedeniyle maddi zararlara uğradığını ileri sürerek fazlaya dair talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla 1,00-TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle […]

Devamını oku

Feragat hem usul hem de maddi hukuk işlemidir. Feragat ile sadece dava sona ermemekte; maddi hukuka ilişkin hak da tamamen sona ermektedir. Kayıtsız ve şartsız yapılmış olan, dolayısıyla geçerli bir feragatin sonradan İPTALİ ancak irade sakatlığı durumlarında tespit davası ile istenebilir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/3056Karar: 2021/1074K.T.: 22.09.2021 MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Sıfatıyla) Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Yunak Asliye Hukuk Mahkemesince (İş Mahkemesi Sıfatıyla) verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 7. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı direnilmiştir. Direnme kararı davalılar […]

Devamını oku

Alt işverenin işçisi olarak veri giriş bilgisayar işletmeni sıfatıyla çalışan işçinin ihale sözleşmesine uygun olarak çalıştırıldığı yaptığı işin yardımcı iş olduğu anlaşıldığına göre bu noktada muvazaadan söz edilemeyecektir. Bu durumda sadece iş müfettişinin tespitini yaptığı süreyle sınırlı olarak muvazaanın varlığı kabul edilecektir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas:  2021/11977Karar: 2021/16280K.T.: 08.12.2021 MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A […]

Devamını oku

Dava dilekçesinde talep konusu yapılmayan bir işçilik alacağı, dava konusu alacaklarla aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğmak şartıyla kısmi ıslahla talep edilebilir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2017/17980Karar: 2021/185Tarih: 11.01.2021 MAHKEMESİ: İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A […]

Devamını oku