Yıllık ücretli iznin ne zaman kullanılacağına işveren karar verir! İşçinin yıllık izin talebinde bulunmaması işverenin işçiye yıllık izin kullandırma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Yıllık iznin ne zaman kullanılacağını belirleme yetkisi işverene ait olduğu için, işçinin, işverenin yıllık izne çıkarma talebini kabul etmeme yetkisi bulunmamaktadır.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2022/1756Karar: 2022/2268K.T.: 23.02.2022 ÖZET: 12.04.2023 tarihinde www.alomaliye.com’da “Yıllık ücretli izin ücreti” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı. Taraflar arasında davacının hizmet süresi ve yıllık izin ücreti uyuşmazlık konusudur. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının 08/11/2005-10/02/2015 tarihleri arasında 9 yıl 3 ay 2 gün kesintisiz hizmetinin bulunduğu kabul edilerek dava konusu alacaklar hesaplanarak […]

Devamını oku

Gerçekte fesih işlemi olmadan feshe bağlı alacak kalemlerinin yer aldığı ihtiyari arabuluculuk geçersizdir. Tutanağın geçersizliği davası açılabilir. İşçi ihbar, kıdem ve izin ücreti alacak davası da açabilir, ihtiyari arabuluculuk neticesinde yapılan ödemeler avans kabul edilir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2021/12911Karar: 2022/1387K.T.: 07.02.2022 “İçtihat Metni” BÖLGE ADLİYEMAHKEMESİ : … 47. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECEMAHKEMESİ : … Anadolu 23. İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, […]

Devamını oku

Türk şirketlerin yurt dışı faaliyetlerinde çalışan işçilerin iş alacaklarının, bahse konu ülkenin iş hukukuna göre hesaplanması gerekir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2021/2790Karar: 2021/9788K.T.: 01.06.2021 BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : … 5. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : ALACAK İLK DERECE MAHKEMESİ : … 24. İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, […]

Devamını oku

Fazla çalışmaların tespitinde davacı tanıklarının beyan etmiş oldukları dinlenme arası süreleri dikkate alınmalıdır.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas:  2021/6840Karar: 2021/14155K.T.: 12.10.2021 FAZLA MESAİNİN İSPATINDA YARGITAY’DAN 5 ÖNEMLİ KRİTER! FAZLA MESAİNİN HESAPLANMASI ÖZET: 21.11.2021 tarihinde www.sgkrehberi.com’da “Fazla mesainin ispatında Yargıtay’dan 5 önemli kriter!” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı. Fazla çalışmanın ispatında Yargıtay’dan 5 önemli kriter! Çalışanları yakından ilgilendiren fazla mesai hesaplamasında Yargıtay sıralamayı belirledi. İlk önce yazılı evraklar ve tanık […]

Devamını oku

İşçi istifa etse bile kullanmadığı yıllık izin ücreti işçiye ödenmek zorundadır.

T.C. Yargıtay 22. Hukuk DairesiEsas: 2018/14166Karar: 2018/27800Tarih: 19.12.2018 YILLIK İZİN İZİN HAKKININ BULUNDUĞUNUN TESPİTİNİ İSTEME SÖZLEŞMENİN FESHİ HALİNDE KULLANILMAYAN YILLIK İZİN SÜRELERİNE AİT ÜCRET İŞÇİNİN KENDİSİNE VEYA HAK SAHİPLERİNE ÖDENİR ÖZET: Somut uyuşmazlıkta, hükme esas alınan bilirkişi raporunda davalı işverende 10 yılı aşkın çalışması olduğu tespit edilen davacının tüm çalışma süresi boyunca hak ettiği yıllık ücretli izin süresinin […]

Devamını oku

İşçi yüzünden işverenin sürekli icra takip yazıları ile muhatap olması iş yerinde olumsuzluklara yol açtığından geçerli nedenle fesih mümkündür.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2019/94Karar: 2019/10769Tarih: 13.05.2019 MAHKEMESİ : İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 30. HUKUK DAİRESİ DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. İlk Derece Mahkemesinin kabul kararına karşı davalı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Hukuk Dairesi davalı avukatının istinaf […]

Devamını oku