İştirak nafakasının artırımı davasında; müşterek çocuğun spor, sanat vb. sosyal gelişimini etkileyecek faaliyetlerin de nafaka artırımında gözetilmesi gereklidir.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2017/9508Karar: 2017/10932 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİTaraflar arasındaki iştirak nafakasının artırımı davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K A […]

Devamını oku