Dava dilekçesinde herhangi bir delil bildirmeyen davacı, ıslah dilekçesi ile ileri sürdüğü yeni vakalara yönelik delil bildirebilir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2022/5112Karar: 2022/7116K.T.: 19.09.2022 ÖZET: Davacı kadın, dava dilekçesinde herhangi bir delil bildirmemiş, 30/01/2019 tarihli dilekçe ile dava dilekçemizi yeniliyoruz demek suretiyle delilerini bildirmiş ve 22/10/2019 tarihli celsede söz konusu dilekçenin ıslah dilekçesi olarak değerlendirilmesi talebinde bulunmuştur. Davacı kadın dilekçeler aşamasında delil bildirmediğinden, ıslah dilekçesi ile ileri sürdüğü yeni vakıalara yönelik delil bildirebilir. Yapılan […]

Devamını oku

Çocuğun üstün yararı gereği, anne sırf velayetin kendisinde olduğunu ileri sürerek çocuğa kendi kızlık soyadının verilmesini isteyemez. Eğer çocuğun üstün yararı varsa annenin kızlık soyadı çocuğa verilebilir. Üstün yarar yoksa davanın reddine karar verilmelidir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2021/ 4603Karar: 2021 / 6276K.T.: 20.09.2021 MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ : Çocuğun Annesinin Soyadını Kullanmaya İzin ve Ön Adının Değiştirilmesi Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı anne tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği […]

Devamını oku