Avukatın haksız yere baroya veya savcılığa şikayet edilmesi; manevi tazminatı gerektirir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1372Karar: 2018/1106K.T.: 16.05.2018 ÖZET: Uyuşmazlık: davalının haksız şikâyet teşkil eden eylemi nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan davacı yararına takdir edilen manevi tazminat miktarının fazla olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Eldeki davada, davalının vekâlet ilişkisinin sona erdiğine ve davacıyı ibra ettiğine dair imzalı bir yazı vermiş olmasına rağmen, davacının ibranameyi kaybetmesi üzerine davacı hakkında gerek […]

Devamını oku

Sevgilisi olduğu adamın karısına, aldatma videolarını gönderen kadının bu hareketi ; aşağılayıcı, küçük düşürücü nitelik taşıdığından ve kasten iletildiği anlaşıldığından aldatılan kadına manevi tazminat ödemesine hükmedilmelidir.

T.C. Yargıtay 4. Hukuk DairesiEsas: 2015/15032Karar: 2019/35K.T.: 14.01.2019 ÖZET: 29.04.2019 tarihinde www.haberturk.com’da “Sevgilisinin eşine video gönderen kadın için Yargıtay’dan flaş karar!” başlığıyla çıkan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. Kocasının sevgilisinin gönderdiği video ile çılgına dönen genç kadın, önce boşanma davası açtı, sonra tazminat istedi. Mahkemenin sevgiliden istenen tazminatı reddetmesiyle soluğu Yargıtay’da aldı. Yargıtay, aldatma videolarını aldatılan kadına gönderen […]

Devamını oku

Usulsüz de olsa maaşın üzerinde bir süre haciz bulunmasının manevi tazminat gerektirmeyeceği yerleşik yargıtay uygulamasıdır.

T.C. Yargıtay 11. Hukuk DairesiEsas: 2018/1629Karar: 2019/3482K.T.: 07.05.2019 ÖZET: Usulsüz de olsa maaşın üzerinde bir süre haciz bulunmasının manevi tazminat gerektirmeyeceği yerleşik Yargıtay uygulamasıdır. MAHKEMESİ: TİCARET MAHKEMESİ TÜRK MİLLETİ ADINA Taraflar arasında görülen davada İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesince Bozmaya uyularak verilen 29/11/2017 tarih ve 2014/81-2017/975 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin müddeabihi temlik alanlar … ve… ile davalı vekili […]

Devamını oku

Sosyal medya üzerinden küfürlü mesajlar gönderen kişi ile o kişiye Wi-Fi şifresini veren hat sahibi de manevî tazminattan sorumludur.

T.C. Yargıtay 4. Hukuk DairesiEsas: 2016/16612Karar: 2019/1233K.T.: 06.03.2019 ÖZET: 04.01.2020 tarihinde www.t24.com.tr’de “Yargıtay’dan emsal karar: Sosyal medyadan hakarette internet hattının sahibi de sorumlu tutuldu” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Kararı. Daire, internet şifrelerinin herkesle paylaşılmaması gerektiği belirtti. MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalılar … ve … aleyhine 17/01/2012 gününde verilen dilekçe ile […]

Devamını oku

Davalının sözleşme kapsamında iade etmesi gereken senedi izrar kastıyla ciro ederek davacının esasında sorumlu olmadığı bir borç nedeni ile hacze maruz kalmasına sebebiyet verdiği anlaşıldığından, manevi tazminat isteminin koşulları oluşmuştur.

T.C. Yargıtay 6. Hukuk DairesiEsas: 2021/1217Karar: 2022/1105K.T.: 01.03.2022 MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın manevi tazminat yönünden reddine, maddi tazminat yönünden kabulüne yönelik verilen hüküm davacı vekilince duruşmasız, davalılar vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalılar vekili Avukat … ile davacı … […]

Devamını oku

Vasinin kısıtlı adına dava açabilmesi için vesayet makamından izin alması gerekir. Bu durum dava şartı olup, dava açıldıktan sonra da gerçekleştirilebilir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1403Karar: 2018/188K.T.: 07.02.2018 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 06.06.2011 gün ve 2010/58 E. 2011/234 K. sayılı kararın incelenmesi davacılar vekili ve davalılardan … vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 16.05.2013 gün ve […]

Devamını oku

Boşanma davasında, bir tarafın zenginleşmesine yol açacak miktarda manevî tazminat verilemez.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2020/1142Karar: 2020/3933K.T.: 21.09.2020 “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Aile MahkemesiDAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı erkek tarafından temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 21.09.2020 günü […]

Devamını oku

Sokak köpekleri saldırısında müteselsil sorumlu olanlar: İlçe belediyesi, Büyükşehir belediyesi, Valilik.

T.C. Danıştay 8. DairesiEsas: 2020/7528Karar: 2021/1532K.T.: 12.03.2021 SAHİPSİZ KÖPEKLER TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRAMA İDARENİN HİZMET KUSURU MANEVİ TAZMİNAT BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI BELEDİYELERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI YASAK MÜDAHELELER SAHİPSİZ VE GÖÇTEN DÜŞMÜŞ HAYVANLARIN KORUNMASI ÖZET: 01.07.2021 tarihinde www.resmigazete.gov.tr’de yayınlanan Danıştay 8. Daire kararı. İstemin Özeti : Konya 1. İdare Mahkemesinin 29/09/2020 gön ve E:2020/306, K:2020/845 sayılı […]

Devamını oku

Evin anahtarını ailesine vererek evin manevî bağımsızlığını ihlal eden eş, boşanmada kusurludur.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas:  2020/2101Karar: 2020/3085K.T.: 17.06.2020 EVİN ANAHTARINI AİLESİNE VEREN EŞE KÖTÜ HABER BOŞANMA KUSUR EVİN ANAHTARINI AİLESİNE VEREREK EVİN MANEVİ BAĞIMSIZLIĞINI İHLAL EDEN EŞ TAZMİNAT ÖZET: 13.05.2021 tarihinde www.sozcu.com.tr’de “Evin anahtarını ailesine veren eşe kötü haber” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararı. Daire, verdiği bir kararla boşanma davalarında kusur belirlemeye yeni bir boyut kazandırdı. […]

Devamını oku

Eski işvereninin işçiyi rahatsız etme ve iş hayatını olumsuz etkilenme maksadıyla yeni işverene işçinin özlük dosyasının gönderilmesi, manevi tazminatı gerektirir.

T.C. Yargıtay 9. Hukuk DairesiEsas: 2014/37215Karar: 2016/9418K.T.: 14.4.2016 • DAVACININ ÖNCEKİ İŞYERİNDEKİ ÖZLÜK DOSYASININ YENİ İŞVERENE GÖNDERİLMESİ NEDENİYLE KİŞİLİK HAKLARI ZARAR GÖRDÜĞÜNDEN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( İnsan Kaynakları Müdürünün Dava Konusu Dosyayı Kendiliğinden Yeni İşverene Gönderildiği Yönünde Beyanı – Özel Bilgelerin Korunması Gereği/Davanın Kabulü ) • İŞÇİ HAKKINDAKİ ÖZLÜK DOSYASINDAKİ ÖZEL BİLGİLERİN KORUNMASI GEREKTİĞİ ( Gizli Kalmasında İşçinin […]

Devamını oku