Davanın tamamen veya kısmen kabulü halinde nisbi İstinaf/Temyiz harcı; davacıdan maktu, davalıdan nisbi alınır.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2018/ 14-29Karar: 2018 / 68K.T.: 24.01.2018 TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNDAN KAYNAKLANAN DAVA – TEMYİZ HARCINDA EKSİKLİK – TEMYİZ EDENİN NİSPİ KARAR HARCINI EKSİK YATIRDIĞI – EKSİK HARCIN TAMAMLATILMASI LÜZUMU – DOSYANIN MAHALLİNE GERİ ÇEVRİLMESİ GEREĞİ ÖZET: Temyiz eden yatırması gereken nispi karar harcını eksik yatırmıştır. Bu nedenle eksik harcın tamamlatılması için mahkemece kanunda gösterilen […]

Devamını oku