Boşanma sebebi olabilmesi için terk olgusunun en az altı ay sürmesi gerekir. Bu altı aylık süre geçirildikten sonra evi terk eden eş eve dönmemekte haklılığını ispatlamadıkça terk sebebi geçerliliğini sürdürür. Boşanma davasının ileri bir tarihte açılmış olması sonucu etkilemez.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2019/5723Karar: 2019/12399Tarih: 17.12.2019 TERK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI İHTAR İSTEĞİ İHTARA RAĞMEN EVE DÖNMEMEKTE HAKLILIĞI İSPAT EDEMEME ÖZET: Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesi, eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde, ayrılık en az altı ay sürmüş ve bu durum devam […]

Devamını oku

Anlaşmalı boşanma davasından feragat, dava tarihinden önceki olayların affedildiği sonucunu doğurmaz.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2020/548Karar: 2020/1743Tarih: 02.03.2020 KARŞILIKLI BOŞANMA FERAGAT ÖZET: Feragat edilen dava münhasıran TMK’nın 166/3. maddesine dayalı olarak açılmışsa, anlaşmalı boşanma davasından feragat, dava tarihinden önceki olayların affedildiği sonucunu doğurmaz. O halde, taraflardan biri feragatle sonuçlanan anlaşmalı boşanma davasının dava tarihinden önceki vakıalara dayanarak herhangi bir boşanma sebebine dayalı olarak boşanma davası açabilir. Açılan davada […]

Devamını oku

‘Tazminat haklarını saklı tutmak’ suretiyle anlaşmalı boşanma kararı verilemez.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2014/16344Karar: 2015/269Tarih: 13.01.2015 EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI TAZMİNAT HAKLARI SAKLI TUTULMAK SURETİYLE ANLAŞMALI BOŞANMA KARARI VERİLEMEZ ÖZET: Tarafların irade beyanları esas alınarak boşanmalarına karar verilebilmesi için, diğer şartların yanında boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda tam olarak anlaşmış olmaları, hakimin de taraflarca kabul edilen düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Tazminat haklarının saklı tutulması, bu […]

Devamını oku

Eşinin telefonuna casus program yükleyerek elde ettiği ses kayıtları hukuka aykırı delildir. Kusur belirlemesinde dikkate alınmaz.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2015/26918Karar: 2017/6688K.T.: 01.06.2017 EŞİ DİNLEME HUKUKA AYKIRI DELİL HUKUKA AYKIRI DELİL KUSUR BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINMAZ EŞİN TELEFONUNA CASUS PROGRAMI YÜKLEYEREK SES KAYITLARI ELE GEÇİRME Eşin telefonuna casus program yüklenerek ele geçirilen ses kayıtları hukuka aykırı delildir. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı […]

Devamını oku

Evli çiftlerin makul bir sebep olmaksızın çocuk istememesi, istemeyen taraf için kusurdur.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2019/4035Karar: 2019/11741K.T.: 02.12.2019 BOŞANMA EŞİT KUSUR GÜVEN SARSICI DAVRANIŞTA BULUNAN VE KISKANÇ OLAN KADIN ŞANS OYUNLARI OYNAYAN, AİLE BÜTÇESİNİ İYİ YÖNETEMEYEN VE ÇOCUK İSTEMEYEN ERKEK MANEVİ VE MADDİ TAZMİNAT ÖZET: 19.11.2020 tarihinde www.sabah.com.tr’de “Son dakika: Yargıtay’dan çocuk konusunda emsal karar! Çocuk istemeyen eş kusurlu” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kararı. Yargıtay’dan eşler […]

Devamını oku

Boşanma davasında feragat edilmesi, feragat tarihinden önceki kusurların affedildiği, en azından hoşgörü ile karşılandığı kabul edilir.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2015/26643Karar: 2016/2356K.T.: 12.02.2016 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davacı erkek 26.12.2014 tarihli dilekçesiyle boşanma kararının temyizine ilişkin beyanından feragat ettiğini bildirdiğinden bu hususa yönelik temyiz isteminin feragat nedeniyle reddine karar vermek gerekmiştir. Davacı […]

Devamını oku

Soybağının tespiti için yapılacak incelemede işin önemine binaen kan veya doku alınmasına katlanma zorunluluğu getirilmiştir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1927Karar: 2018/1471K.T.: 18.10.2018 MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki “babalığın hükmen tespiti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara 6. Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 11.04.2013 tarihli ve 2010/666 E., 2013/421 K. sayılı karar davalı … vekili tarafından temyiz edilmekle Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 07.04.2014 tarihli ve 2013/19771 E., 2014/6271 K. sayılı kararı […]

Devamını oku

Kadının, erkeğin telefonundaki SKYPE isimli uygulamadan, başka kadınlarla yapmış olduğu cinsel içerikli yazışmaların erkeğin haberi olmaksızın, onun bilgisi ve rızası dışında sırf delil oluşturmak maksatlı olarak ekran görüntülerini alması hukuka aykırı değildir. Usulüne uygun olarak elde edilen ve dosyaya sunulan bu delil, hükme esas alınmalıdır.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2021/ 478Karar: 2021 / 1604K.T.: 23.02.2021 BOŞANMA DAVASI – SKYPE İSİMLİ SOHBET VE İLETİŞİM UYGULAMASI ÜZERİNDEN BAŞKA KADINLARLA YAPILAN YAZIŞMALARIN EKRAN GÖRÜNTÜLERİNİN SUNULMASI – DELİLİN HÜKME ESAS ALINMASINDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI – HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Dava, kadın tarafından açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı boşanma davasıdır. Davacı kadın tarafından, davalı erkeğin telefonundaki […]

Devamını oku

Önceden affedilmiş veya hoşgörüyle karşılanmış olaylara dayanılarak boşanma davası açılamaz.

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2012/2126Karar: 2012/2607K.T.: 14.02.2012 BOŞANMA DAVASI – BOŞANMAYA NEDEN OLAN OLAYLARDA DAVACI VE DAVALININ EŞİT KUSURLU OLDUĞU – EŞİT KUSURLU DAVACI İÇİN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU – DAVACI KADININ MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİNİN REDDİ GEREKTİĞİ ÖZET: Boşanmaya neden olan olaylarda davacı ve davalının eşit kusurlu olduğu gerçekleştiğine göre eşit kusurlu […]

Devamını oku

İştirak nafakasının artırımı davasında; müşterek çocuğun spor, sanat vb. sosyal gelişimini etkileyecek faaliyetlerin de nafaka artırımında gözetilmesi gereklidir.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2017/9508Karar: 2017/10932 “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİTaraflar arasındaki iştirak nafakasının artırımı davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K A […]

Devamını oku