Tapudaki hisse satışı işleminde belirtilen düşük satış bedeli şayet önalım davası açılmadan önce gerçek satış bedeli üzerinden vergi dairesine harç ödenerek düzeltilirse önalım davasında dikkate alınacak bedel tapudaki düşük bedel değil vergi dairesinde düzeltilmiş yüksek bedel olacaktır.

T.C. Yargıtay 7. Hukuk DairesiEsas: 2022/3608Karar: 2022/4946K.T.: 07.09.2022 “İçtihat Metni” 7. Hukuk DairesiMAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 31/05/2019 gününde verilen dilekçe ile önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 20/02/2020 tarihli temyiz edilmeden kesinleşen hükmün Adalet Bakanlığının 30/03/2022 tarihli ve 39152028-153.01-1925-2021 Esas, 765/11812 Karar sayılı […]

Devamını oku

Önalım (Şufa) Hakkından Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davası

ÖNALIM (ŞUFA) HAKKI NEDİR? Türk Medeni Kanunu’nun 732. maddesinde paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerinde payını tamamen veya kısmen üçüncü bir kişiye satması halinde diğer paydaşların önalım hakkını kullanabileceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla Önalım (Şufa) Hakkı, paylı (hisseli) mülkiyete konu bir taşınmaza malik paydaşlardan biri hissesini paydaş olmayan birine satması halinde, diğer paydaşlara söz konusu […]

Devamını oku