Sürücünün alkollü olması tek başına zararın teminat dışı kalmasını gerektirmez. Olayda hiçbir kusuru olmayan sigortalının, sırf alkollü olması sebebiyle; rizikonun teminat dışı olarak kabul edilerek davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

T.C. Yargıtay 17. Hukuk DairesiEsas: 2018/297Karar: 2018/4514K.T.: 25.04.2018 ÖZET: 12.11.2018 tarihinde www.sigortacigazetesi.com.tr’de çıkan “Yargıtay’dan emsal kasko kararı: Sigorta şirketi, kazada kusuru yoksa alkollü sürücüye tazminat ödemeli” başlıklı, 17. Hukuk Dairesi kararı. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, sigorta şirketleri ile araç sürücülerini yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Emsal niteliğindeki karara göre, Yargıtay, trafik kazasında hiçbir kusuru olmayan sürücünün alkollü […]

Devamını oku

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00’de başlar ve öğleyin saat 12.00’da sona erer.

T.C. Yargıtay 17. Hukuk DairesiEsas: 2018/3649Karar: 2020/1238K.T.: 11.02.2020 MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi Taraflar arasındaki rücuen maddi tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın … Türk Sigorta AŞ yönünden reddine dair verilen hükmün davacı vekilince istinaf edilmesi üzerine, … Bölge Adliye Mahkemesi 5.Hukuk Dairesince istinaf başvurusunun reddine dair verilen kararın süresi […]

Devamını oku

Sigorta şirketinin sorumlu kişi aleyhine açacağı dava, sigorta poliçesinden doğan bir dava değildir. Bu nedenle, halefiyet davası bir ticari dava sayılamaz. Bu dava, aynen sigortalı kimsenin sorumlu kişiye karşı açmış olduğu bir dava gibidir.

T.C. Yargıtay 17. Hukuk DairesiEsas: 2016/12123Karar: 2019/7613Tarih: 17.06.2019 MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki rücuen tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davacı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: -K A R A R- Davacı vekili, davalının maliki olduğu daireden sızan pis suların davacı tarafından […]

Devamını oku

Sigorta şirketi, kazada sakat kalan kişinin bakıcı giderlerini de karşılamak zorundadır.

T.C. Yargıtay 4. Hukuk DairesiEsas: 2021/14845Karar: 2021/2469K.T.: 07.06.2021 TAZMİNAT DAVASI – TRAFİK KAZASI SONUCU OLUŞAN CİSMANİ ZARAR NEDENİYLE SÜREKLİ BAKICI GİDERİ ZARARINDAN OLUŞAN MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ – SÜREKLİ BAKICI GİDERİ ZARARININ POLİÇEDEKİ TEDAVİ GİDERLERİ TEMİNATINDAN KARŞILANMASI GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Dava, trafik kazası sonucu oluşan cismani zarar nedeniyle sürekli bakıcı gideri zararından oluşan maddi tazminat istemine ilişkindir. […]

Devamını oku