İcra mahkemesinde yapılan şikayet dava niteliğinde olmadığı için ıslah müessesesi uygulanmaz.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2018/5648Karar: 2019/3477K.T.: 04.03.2019 ÖZET: İcra mahkemesine yapılan şikayet HMK anlamında bir dava olmadığından ıslah müessesesi uygulanamaz. 6100 sayılı HMK’nun “Taleple Bağlılık” başlıklı 26. maddesinin birinci fıkrasında; “Hakim tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir” hükmüne yer verilmiştir. Somut olayda hesaba […]

Devamını oku

Takibe dayanak ilamda apartman yöneticiliği taraf gösterilmiş olup, ilamda “kat maliklerini temsilen” açıklaması olmasa dahi kat maliklerini temsilen davalı hakkında karar verildiği için bu ilama dayalı olarak kat malikleri aleyhinde ilamli icra takibi yapılabilir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1677Karar: 2019/1422K.T.: 19.12.2019 ÖZET: İstem, icra takibinin iptaline ilişkindir. Uyuşmazlık; Antalya 1. İş Mahkemesinin davalısı “Tüsüz apartmanı Yöneticiliği” olan ilamının kat malikleri aleyhine takibe konulabilmesi için öncelikle Apartman Yönetimi aleyhine takip başlatılmasının gerekip gerekmediği, doğrudan kat malikleri aleyhine takip yapılıp yapılamayacağı, burada varılacak sonuca göre şikâyetin reddinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır. Yasal düzenlemeler […]

Devamını oku