Hakkında kesinleşmiş tapu iptal ve tescil kararı bulunan; fakat mahkemece ihtiyati tedbir, davalıdır, vb. belirtmeler konulmayan ve süreç içerisinde defalarca el değiştiren ve sahibinin dava dışı olduğu taşınmazda bu mahkeme kararının uygulanması mümkün değildir. Uygulandığı takdirde ise tescil yolsuzluğu nedeniyle sonuç doğurmaz ve aynı hakkı zedelenen kişi TMK’nın 1025. mad. dayanarak tapu sicilinin düzeltilmesini dava edebilir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2020/3025Karar: 2021/1547K.T.: 17.3.2021 DAVA : Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi …’nin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü; KARAR : Dava, yolsuz tescil hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil […]

Devamını oku