Ölene ait bulunan bütün haklar, mallar ve borçlar mirasçılara geçeceğinden, açılmış bulunan taşınmazın idareye tesciline ilişkin işlemin iptali davasını mirasçıların takip etme hakkı bulunur.

T.C. Danıştay 10. DaireEsas: 2016/1199Karar: 2021/837K.T.: 03.03.2021 TAŞINMAZIN İDAREYE TESCİLİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİNDE DAVACININ VEFATI ÜZERİNE MAHKEMECE YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILMASI GEREKTİĞİ – Taşınmazın Hak Sahiplerine Satışı İçin İlçe Belediyesi Adına Tesciline İlişkin İşlemin İptali İstenildiği – Danıştay Kararının Davacı Tarafından Dilekçe İle Düzeltilmesinin Talep Edildiği – Uyap Sisteminden Alınan Nüfus Kayıt Örneğine Göre Davacının Vefat Ettiğinin Anlaşıldığı – İdari Yargılama […]

Devamını oku