Vekil tarafından Tapu Müdürlüğüne satış başvurusunun murisin ölümünden önce yapıldığı; ancak işlemin gerçekleşmesinin ise murisin ölümünden sonra olduğu durumlarda yolsuz tescilden bahsedilemez. Her ne kadar ölüm ile vekalet ilişkisi son bulsa da TBK 513/2. mad. gereğince vekil murisin iradesini ifa etmekle yükümlüdür. Burada önemli olan husus tapuya başvuru yapıldığı zaman vekalet verenin sağ olmasıdır.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2016/14447Karar: 2020/570Tarih: 05.02.2020 MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL-TENKİS Taraflar arasında birleştirilerek görülen tapu iptali ve tescil – tenkis davası sonunda, yerel mahkemece asıl davanın kabulüne, birleştirilen dava yönünden davanın konusuz kalması nedeniyle esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına ilişkin olarak verilen karar taraflarca yasal süre içerisinde temyiz […]

Devamını oku

Anne babasına bakan evlada tek bir gayrimenkulün satış yoluyla devri MUVAZAALI İŞLEM DEĞİLDİR.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1247Karar: 2020/47K.T.: 23.01.2020 TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – BAKIM SAVUNMASINDA BULUNAN DAVALININ SON DÖRT YILINI FELÇLİ OLARAK GEÇİREN BABASINA SAĞLADIĞI BAKIMIN NORMAL BİR BAKIM OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ, ÖZEL BİR BAKIM VE DESTEK SAĞLADIĞI – HÜKMÜN ONANMASI ÖZET: Cevap dilekçesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde bakım savunmasında bulunan davalının, son dört yılını felçli olarak […]

Devamını oku