Tahliye davaları aynı dava içinde birden fazla sebebe dayanılarak açılabilir. Bu sebeplerden bir kısmı sabit görülerek davanın kabulüne karar verilmesi halinde reddedilen dolayı davalı yararına vekâlet ücretine hükmedilmez.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2017/6614Karar: 2017/17142K.T.: 06.12.2017 ÖZET: Tahliye davaları aynı dava içinde birden fazla sebebe dayanılarak açılabilir. Bu sebeplerden bir kısmı sabit görülerek davanın kabulüne karar verilmesi halinde reddedilen sebeplerden dolayı ayrıca davalı yararına vekalet ücreti verilmez. Bu yön gözetilmeksizin yazılı şekilde vekili bulunan davalı yararına vekalet ücretine hükmedilmesi doğru değil ise de bu yanlışlığın düzeltilmesi […]

Devamını oku

Ortaklığın giderilmesi davasının niteliği gereği kazanan ve kaybeden taraftan söz edilemeyeceğinden yargılama giderleri ve vekalet ücretinin taraflara payları oranında yükletilmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 4. Hukuk DairesiEsas: 2015/16777Karar: 2017/7188K.T.: 04.10.2017 ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ İSTEĞİ YARGILAMA GİDERLERİ VEKALET ÜCRETİ ÖZET: Dava, ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir. Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallarda paydaşlar (ortaklar) arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini sona erdirip ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan, iki taraflı, tarafları için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Bu niteliği […]

Devamını oku

Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli üzerinden nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.

T.C. Yargıtay 6. Hukuk DairesiEsas:  2014/7274Karar: 2015/4010K.T.: 20.04.2015 İKİ HAKLI İHTAR NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMİ VEKALET ÜCRETİ ÖZET: Tahliye davalarına ilişkin Avukatlık Ücret Tarifesinin 9. maddesi hükmüne göre davanın esasa ilişkin nedenlerle reddi veya kabulü halinde bir yıllık kira bedeli üzerinden nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir. Dava iki haklı ihtar nedeniyle tahliye istemine ilişkin olup yapılan yargılama sonunda davanın […]

Devamını oku

Menfi tespit davasında, esas hakkındaki hüküm kesinleşmeden vekalet ücreti icra takibine konu edilemez.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2020/6520Karar: 2021/2798K.T.: 11.03.2021 ÖZET: Somut olayda; takip dayanağı ilamda; “ Davanın kabulü ile; 78.500,00 TL ödenmiş paranın … davalıdan tahsiline, davacıya verilmesine, … 55 adet aylık sıra senetlerinden ötürü davacının davalıya borçlu olmadığının tespitine, … bu senetlerin davacı yönünden iptallerine,..” karar verildiği, ilamın kesinleşmediği, takibe ise istirdatına hükmedilen 78.500,00 TL alacak, ilam vekalet […]

Devamını oku