Davanın reddi halinde her iki taraf da maktu istinaf / temyiz harcı öder.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2020/4050Karar: 2021/1955K.T.: 25.02.2021 İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – NİSPİ DEĞERE TABİ BULUNAN DAVA – DAVANIN İLK DERECE MAHKEMESİNCE REDDİNE KARAR VERİLMİŞ OLMASI KARŞISINDA DAVALI HAKKINDA MAKTU HARCA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN DÜZELTEREK ONANMASI ÖZET: Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Somut uyuşmazlıkta, nispi değere tabi bulunan davada, davanın reddine ilişkin ilk derece mahkemesi kararı […]

Devamını oku