Resmi Gazete’de Bugün (24.10.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Bitlis Eren Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Harran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği –– İstanbul Sağlık ve Teknoloji […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (18.07.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği –– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Disiplinlerarası Kültür Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik –– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür-Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik –– Mimar Sinan […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (28.07.2021)

YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR 7333 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 7334 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi […]

Devamını oku