Mirastan mal kaçırmak amacıyla alım gücü olmayan evlada satış yoluyla devir yapılmış ise gayrimenkulün devrinin iptaline karar verilir.

T.C. Yargıtay 1. Hukuk DairesiEsas: 2017/4948Karar: 2020/3731K.T.: 14.7.2020 DAVA : Taraflar arasında görülen davada; Asıl davada davacılar, mirasbırakanları …’in adına kayıtlı …, … ve … parsel sayılı taşınmazlarını oğlu olan davalıya satış göstermek suretiyle temlik ettiğini; yine … parsel sayılı taşınmazını ise kadastro tespiti sırasında davalıya hibe etmek suretiyle adına tescilini sağladığını, saklı paylarına tecavüz edildiğini ileri sürerek tenkis […]

Devamını oku

Evlatlık ve Füruunun Kendisini Evlat Edinen Kimseye Nesebi Sahih Füruu Gibi Mirasçı Olmaları

T.C. Yargıtay 2. Hukuk DairesiEsas: 2004/3755Karar: 2004/4800K.T.: 15.4.2004 • MİRAS DAVASI ( Evlatlık ve Füruunun Kendisini Evlat Edinen Kimseye Nesebi Sahih Füruu Gibi Mirasçı Olmaları ) • EVLATLIĞIN MİRAS HAKKI ( Evlatlık ve Füruunun Kendisini Evlat Edinen Kimseye Nesebi Sahih Füruu Gibi Mirasçı Olmaları ) • MİRASÇILIK VE MİRASIN GEÇİŞİYLE İLGİLİ DAVALAR ( Bu Tip Davalarda Murisin Ölümü […]

Devamını oku