Ödeme emrinde icra müdürlüğünce paranın yatırılacağı hesap numarasının yazılması zorunlu olup yazılmamış olması halinde ödeme emrinin iptali gerekmektedir.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2016/2078Karar: 2016/13872K.T.: 11.5.2016 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Sair temyiz itirazları […]

Devamını oku