Resmi Gazete’de Bugün (01.07.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Antrenör Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Fatih Projesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (04.12.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği –– Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik GENELGE –– Marka Olarak “Türkiye” İbaresinin Kullanımı ile İlgili 2021/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi TEBLİĞLER –– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) […]

Devamını oku