Resmi Gazete’de Bugün (10.11.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği –– Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Disiplin Amirleri Yönetmeliği –– Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu […]

Devamını oku