Resmi Gazete’de Bugün (20.01.2022)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI –– Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muammer TOPAL’ın Seçilmesine Dair Karar YÖNETMELİKLER –– Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik –– Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik –– Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu […]

Devamını oku