Resmi Gazete’de Bugün (21.03.2023)

YASAMA BÖLÜMÜ KANUN 7441 Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun TBMM KARARI 1359 Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektöründe Yaşanan Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına Dair Karar YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ –– Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 137) CUMHURBAŞKANI […]

Devamını oku