Resmi Gazete’de Bugün (27.10.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Özel Riskler Yönetim Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği –– Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞ –– Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.2) İLKE KARARI –– Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05/10/2021 Tarihli ve 1816 […]

Devamını oku