Resmi Gazete’de Bugün (28.11.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği –– Kırıkkale Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği İLÂN BÖLÜMÜ a – […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (27.11.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere ATAMA KARARLARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570) YÖNETMELİKLER –– Gaziantep Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (26.11.2021)

YASAMA BÖLÜMÜ TBMM KARARI 1313 Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Yapılan Seçime Dair Karar YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA –– Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın 9/7’nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (25.11.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Ticaret Bakanlığı Gümrük Hizmetleri ve Kaçakçılıkla Mücadele Görevlerine İlişkin Nakdi Ödül Yönetmeliği –– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği –– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik –– Marmara Üniversitesi Dijital Beşerî Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (24.11.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Bitki Karantinasına Yönelik İş Birliği Üzerine Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4855) –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4856) –– […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (23.11.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veteriner Hizmetleri Politikaları ve Gıda Güvenilirliği Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4833) –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (22.11.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği –– MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Kaynak : resmigazete.gov.tr

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (21.11.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Çankırı Karatekin Üniversitesi Gelenekli Türk El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Eskişehir Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği İLÂN BÖLÜMÜ a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (20.11.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Çiftlik KÖK Karaali KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4814) –– İzmir İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Çayır-Teleferik KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (19.11.2021)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4813) –– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar: 2021/543) YÖNETMELİKLER –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Yönetmeliği (İdari Bütçe)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik –– Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve […]

Devamını oku