Avukatın haksız yere baroya veya savcılığa şikayet edilmesi; manevi tazminatı gerektirir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1372Karar: 2018/1106K.T.: 16.05.2018 ÖZET: Uyuşmazlık: davalının haksız şikâyet teşkil eden eylemi nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan davacı yararına takdir edilen manevi tazminat miktarının fazla olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Eldeki davada, davalının vekâlet ilişkisinin sona erdiğine ve davacıyı ibra ettiğine dair imzalı bir yazı vermiş olmasına rağmen, davacının ibranameyi kaybetmesi üzerine davacı hakkında gerek […]

Devamını oku

Vasiyetname, Vasiyetnamenin Tenfizi ve Vasiyetnamenin İptali

VASİYETNAME NEDİR? Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflardan biri olan vasiyetname, karşı tarafın kabulüne bağlı olmayan, mirasbırakanın ölümünden sonra yapılmasını istediği çeşitli işlemleri içeren tek taraflı bir irade beyanıdır. Karşı tarafa varmasına şartı bulunmadığından vasiyetname, mirasbırakan tarafından istediği zaman değiştirilebilir ya da ortadan kaldırılabilir niteliktedir. Bunun aksine olacak şekilde koyulan her türlü kayıt ve şart geçersiz […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (03.03.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Dokuz Eylül Üniversitesi Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUMER) Yönetmeliği –– İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (11.02.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Aile ve Gençlik Fonu Yönetmeliği (Karar Sayısı: 8166) –– Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezine Bağlantı Yönetmeliği –– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İLÂN BÖLÜMÜ a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (16.01.2024)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8083) CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 8084, 8085, 8086, 8087) –– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (19.12.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Çocuk Koruma Hizmetleri Planlama ve Çocuk Bakım Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Genel Havacılık Hava Taşımacılığına İlişkin Güvenlik Tedbirleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (17.12.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Gebze Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği –– Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İLÂN BÖLÜMÜ a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları b – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri Kaynak : resmigazete.gov.tr

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (04.12.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ –– Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere YÖNETMELİKLER –– İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim ve […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (23.11.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği –– Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair […]

Devamını oku

Resmi Gazete’de Bugün (21.11.2023)

YASAMA BÖLÜMÜ KANUN 7473 Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Cezayir’de Uluslararası Bir Türk Okulu Açılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ –– Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 155) –– Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi […]

Devamını oku