Dava, irsen intikal, taksim ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayalı tespitin iptali ile davacı adına tescil istemine ilişkindir.

T.C. Yargıtay 16. Hukuk DairesiEsas: 2017/1408Karar: 2021/375K.T.: 27.1.2021 • IRSEN İNTİKAL TAKSİM VE ZİLYETLİĞE DAYALI TAPU TESCİL DAVASI ( Çekişmeli Taşınmazın Davacının Babasının Vefatından Sonra Çocukları Tarafından Malik Sıfatıyla Zilyetliğin Sürdürüldüğü Zilyetlik Süresinin Yirmi Yılı Aştığı Mirasçılar Arasında Taksim Yapılmadığı 3402 S.K. 14. Maddesine Göre Zilyetlik Koşullarının ve Mirasçıları Lehine Gerçekleştiği Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Karar Verildiği Ancak Yapılan […]

Devamını oku