Talep (başvuru) ilkesi gereğince, hak sahibinin veya yetkili temsilcisinin başvurusu olmadan tapu sicili üzerinde herhangi bir işlem yapılamaz. Aksi takdirde bu işlem geçersiz olur ve hukuken bir sonuç doğurmaz.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1215Karar: 2021/548K.T.: 29.04.2021 MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki “tapu iptali ve tescil” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ergani Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın reddine ilişkin 08.10.2013 tarihli ve 2011/143 E., 2013/725 K. sayılı karar davacılar vekilinin temyizi üzerine, Yargıtay 1. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonucunda bozulmuş, mahkemece Özel Daire bozma kararına […]

Devamını oku