Tapudaki hisse satışı işleminde belirtilen düşük satış bedeli şayet önalım davası açılmadan önce gerçek satış bedeli üzerinden vergi dairesine harç ödenerek düzeltilirse önalım davasında dikkate alınacak bedel tapudaki düşük bedel değil vergi dairesinde düzeltilmiş yüksek bedel olacaktır.

T.C. Yargıtay 7. Hukuk DairesiEsas: 2022/3608Karar: 2022/4946K.T.: 07.09.2022 “İçtihat Metni” 7. Hukuk DairesiMAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 31/05/2019 gününde verilen dilekçe ile önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 20/02/2020 tarihli temyiz edilmeden kesinleşen hükmün Adalet Bakanlığının 30/03/2022 tarihli ve 39152028-153.01-1925-2021 Esas, 765/11812 Karar sayılı […]

Devamını oku

Anne babasına bakan evlada tek bir gayrimenkulün satış yoluyla devri MUVAZAALI İŞLEM DEĞİLDİR.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/1247Karar: 2020/47K.T.: 23.01.2020 TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI – BAKIM SAVUNMASINDA BULUNAN DAVALININ SON DÖRT YILINI FELÇLİ OLARAK GEÇİREN BABASINA SAĞLADIĞI BAKIMIN NORMAL BİR BAKIM OLARAK KABUL EDİLEMEYECEĞİ, ÖZEL BİR BAKIM VE DESTEK SAĞLADIĞI – HÜKMÜN ONANMASI ÖZET: Cevap dilekçesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde bakım savunmasında bulunan davalının, son dört yılını felçli olarak […]

Devamını oku