Miras bırakan, vasiyette bulunduktan sonra, vasiyetname ile bağdaşmayacak şekilde vasiyete konu olan taşınmaz mal üzerinde satış işlemiyle tasarrufta bulunursa bu davranışı vasiyetten dönme anlamı taşır.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk DairesiEsas: 2019/759Karar: 2020/342K.T.: 20.1.2020 • VASİYETNAMENİN İPTALİ – TENKİSİ İSTEMİ ( Davacıların Asliye Hukuk Mahkemesinde Davalılara Karşı Muvazaaya Dayalı Tapu İptal Tescil Davası Açtığı ve Bu Davaya Göre Vasiyetnamenin Düzenlenmesinden Sonra Vasiyete Konu Tüm Taşınmazları da İçerir Yapılan Satışların Geçerli Bir Hukuki Satışa Dayalı Olmadığına Karar Verildiği ve Kararın Kesinleştiği – Kesinleşen Bu Karar […]

Devamını oku