Taşınmazı satışa çıkarılan borçlu ihaleye katılmaz ve kendisine ihale edilmez.

T.C. Yargıtay 12. Hukuk DairesiEsas: 2021/5611Karar: 2021/6653K.T.: 21.6.2021 DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : İpotekli taşınmaz maliki […]

Devamını oku