Mirasın reddinden dolayı borçlu olmadığının ileri sürülmesi IIK. 169 dayalı borca itiraz niteliğindedir. İtiraz ise yasal süresi geçtikten sonra yapıldığından, yerel mahkemece itirazın reddine/iptaline karar verilmelidir.

T.C. Yargıtay Hukuk Genel KuruluEsas: 2013/ 12-2240Karar: 2014 / 929K.T.: 19.11.2014 BORCA İTİRAZ NEDENİYLE TAKİBİN İPTALİ DAVASI – DAVACI BORÇLULAR VEKİLİNE ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞ EDİLDİĞİ DAVANIN İSE BEŞ GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA AÇILDIĞI – YEREL MAHKEMECE İTİRAZIN REDDİNE İLİŞKİN OLARAK VERİLEN KARARIN YERİNDE OLDUĞU ÖZET: Somut olayda; davacı- borçlular vekiline ödeme emrinin 16.08.2012 tarihinde tebliğ edildiği, davanın […]

Devamını oku