• Boşanma Davası (Anlaşmalı-Çekişmeli)

• Mal Rejiminin Tasfiyesi Davası (Evlilik süresince eşlerin edindiği mallara ilişkin)

• Nafaka Alacakları

• Evlat Edinme

• Soybağının Tespiti ve Babalık Davası

• Maddi-Manevi Tazminat Davası (Tarafların evlilik birliği içerisinde uğramış oldukları maddi ve manevi zararlara ilişkin)

• Tanıma/Tenfiz (yurt dışında gerçekleştirilen boşanmaların Türkiye Cumhuriyeti devletine resmi olarak tanıtılması)