Dava sonucunda verilen Gerekçeli Kararın taraflara tebliğ edilmesi ve istinaf süresi içinde tarafların söz konusu kararı istinaf etmemesi halinde karar kesinleşir. Ancak bu şekilde dosya kapanır.

Şayet gerekçeli karar taraflara tebliğ edilmemişse, mahkemeye sunacağınız yazılı bir dilekçe ile kararın taraflara tebliği istemenizde fayda var.