• İşçilik Alacakları (Kıdem ve İhbar Tazminatı, Fazla Mesai Ücreti, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti, Dini ve Milli Bayram Ücreti, Kullanılmamış Ücretli İzin Alacakları, AGİ Alacakları ve Her Türlü Maaş Alacağının işverenden tahsili ve bu doğrultuda işverenin müdafaası)

• İşe İade Davası

• Hizmet Tespiti Davası